ReadyPlanet.com


สเตียรอยด์ ในยาสมุนไพร อาหารเสริม


แฉลอบใส่สเตียรอยด์ ผสมยาสมุนไพร-อาหารเสริม

     น.ส.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จากโครงการเฝ้าระวังคุณภาพยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพร ระหว่างปี 2548-2552 ได้ตรวจตัวอย่างยาสมุนไพรทั้งหมด 626 ตัวอย่าง พบว่า ในปี 2548 มียาที่มีการปลอมปนสาร สเตียรอยด์ อยู่ที่ ร้อยละ 30.5 ปี 2549 อยู่ที่ ร้อยละ 41.8 ปี 2550 อยู่ที่ ร้อยละ 40.8 ปี 2551 อยู่ที่ ร้อยละ 18.7 และ ปี 2552 ลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 12.7
     ที่น่าห่วงมาก คือ การปลอมปนสารสเตียรอยด์ที่พบอยู่ในปริมาณที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบพบว่าในแต่ละครั้งจะเท่ากับได้รับยาสเตียรอยด์ตั้งแต่ 4-12 เม็ดต่อวัน เดิมเคยพบปัญหายาชุดที่มีสเตียรอยด์เป็นเม็ดรูปร่างแปลกๆ แต่ปัจจุบันผู้ลักลอบจำหน่ายได้เปลี่ยนวิธีโดยเติมสารลงไปในยาแผนโบราณ ทั้งประเภทยาลูกกลอน ยาน้ำสมุนไพร หรือกระทั่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับสเตียรอยด์ โดยเฉพาะผู้ที่กินอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้น
     สารสเตียรอยด์ ถือเป็นยาควบคุมพิเศษที่มีอันตรายสูง มักพบการเติมลงในยาแผนโบราณ ประเภท ยาลูกกลอน และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายทั่วไป ซึ่งหากประชาชนรับประทานยาแผนโบราณดังกล่าวที่มีการปนเปื้อนของสารสเตียรอยด์ อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย คือ ทำให้กระเพาะอาหารทะลุ กระดูกพรุน กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดการสะสมไขมันผิดที่ และไตวาย เป็นต้น น.ส.จารุวรรณ กล่าว
     ผศ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา(กพย.) กล่าวว่า การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระจายสารสเตียรอยด์ในยาถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรมเภสัชชนบท เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน จะร่วมหารือกับ อย. เพื่อสร้างระบบการกระจายสารสเตียรอยด์ให้มีความเข้มแข็งขึ้น ป้องกันการนำสารสเตียรอยด์เติมลงในยาอย่างไม่มีการควบคุม ปัจจุบันการใช้ยาของผู้บริโภคมีปริมาณการใช้ยาแผนโบราณมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องระวังเพราะมีการใส่สารปลอมปนมาก

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7782 ข่าวสดรายวัน
 

 ผู้ตั้งกระทู้ สงคราม :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-20 06:12:15


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.